Obec Ižipovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.11.2016 Predaj časti pozemku
2/2016
3.5 €/m² s DPH Obec Ižipovce Obec Ižipovce 30.11.2016
28.09.2016 Kúpa pozemku pod budovou Obecného úradu
3.5 €/m² s DPH Obec Ižipovce Občania 05.07.2016
15.06.2016 audit účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 540/2007 audit súladu VS zostavenej podľa zákona č. 431/2004 Z.z. o účtovníctve overenie v zmysle ust. § 16, ods. 3 zákona č. 583/20004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
400.00 € s DPH Obec Ižipovce Ing. Mária Kasmanová 17.12.2015
25.06.2014 Splácanie úveru
32/059/10
0.00 € s DPH Obec Ižipovce Prima banka Slovensko,a.s. 24.06.2014
11.02.2013 Predmetom zmluvy je vytvorenie, prevádzkovanie a využívanie internetového portálu, vrátane poskytovania technickej pomoci objednávateľovi.
119/2013
82.50 € s DPH Obec Ižipovce Regiónálne vzdelávacie centrum - združenie obcí 04.02.2013
11.02.2013 Inzercia v knihe
3681
22.00 € s DPH Obec Ižipovce NEO Slovakia, s.r.o. 06.02.2013
05.02.2013 Predaj nehnuteľnosti v k.ú. obce Ižipovce a to novovytvorenú parcelu KNC č. 430/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2.
570.00 € s DPH Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Obec Ižipovce 12.11.2012
Zobrazených 16 - 22 z celkových 22.
« Predchádzajúca 1 2 Nasledujúca »