Obec Ižipovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.12.2017 Praxou k zamestnaniu
86/2017/§ 54
6158.12 € s DPH Obec Ižipovce OÚPaSV 28.11.2017
01.12.2017 Prenájom miestnosti
2/2017
12.00 € s DPH Obec Ižipovce Karol Kováč - Energas 01.10.2017
30.08.2017 Predaj pozemku
12017
21.00 € s DPH Obec Ižipovce Viera Gemzická 23.08.2017
30.08.2017 Predaj pozemku
12017
21.00 € s DPH Obec Ižipovce Viera Gemzická 23.08.2017
30.08.2017 Predaj pozemku
12017
21.00 € s DPH Obec Ižipovce Viera Gemzická 23.08.2017
03.07.2017 Predaj pozemku
1/2017
21.00 € s DPH Viera Gemzická Obec Ižipovce 06.06.2017
31.05.2017 Nájom pozemku
2
12.00 €/rok s DPH Ľubomír Daniš Obec Ižipovce 20.04.2016
30.05.2017 Poskytnutie služby
1
15.00 €/mesiac s DPH Obec Ižipovce GEODETICCA, s.r.o. 28.04.2017
30.05.2017 Nájom bytu
2
150.00 €/mesiac s DPH Vladimír Hrbček, Klára Hrbčeková Obec Ižipovce 12.10.2016
15.02.2017 Predaj pozemku
1
21.00 € s DPH Obec Ižipovce Obec Ižipovce 15.02.2017
20.01.2017 Kúpa pozemku pod OcÚ
1
3.5 €/m² s DPH Obec Ižipovce Obec Ižipovce 17.01.2017
30.11.2016 Predaj časti pozemku
2/2016
3.5 €/m² s DPH Obec Ižipovce Obec Ižipovce 30.11.2016
28.09.2016 Kúpa pozemku pod budovou Obecného úradu
3.5 €/m² s DPH Obec Ižipovce Občania 05.07.2016
15.06.2016 audit účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 540/2007 audit súladu VS zostavenej podľa zákona č. 431/2004 Z.z. o účtovníctve overenie v zmysle ust. § 16, ods. 3 zákona č. 583/20004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
400.00 € s DPH Obec Ižipovce Ing. Mária Kasmanová 17.12.2015
25.06.2014 Splácanie úveru
32/059/10
0.00 € s DPH Obec Ižipovce Prima banka Slovensko,a.s. 24.06.2014
Zobrazených 1 - 15 z celkových 18.
« Predchádzajúca 1