Obec Ižipovce

Zmluva

Zlmuva o spracovaní osobných údajov

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2018

Názov objednávateľa: Obec Ižipovce

Adresa objednávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO objednávateľa: 30230390

Názov dodávateľa: Geodeticca, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Floriánska 19, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36572161

Predmet zmluvy: Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.05.2018

Datum zverejnenia: 30.05.2018

Dokumenty Pdf GEOD-D-18-0259_Redacted.pdf ( veľkosť: 294,5 KB, aktualizované: Streda 30. Máj 2018 06:54 )