Obec Ižipovce

Zmluva

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4300085771

Názov objednávateľa: Obec Ižipovce

Adresa objednávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO objednávateľa: 30230390

Názov dodávateľa: Stredoslovenská distribučná,a.s.,

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

IČO dodávateľa: 36442151

Predmet zmluvy: Zmena ističa na Obecnom úrade

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.03.2018

Datum zverejnenia: 16.03.2018

Dokumenty Pdf Scan SSE.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Piatok 16. Marec 2018 10:15 )