Obec Ižipovce

Zmluva

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.11.2016

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1

Názov objednávateľa: Obec Ižipovce

Adresa objednávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO objednávateľa: 30230390

Názov dodávateľa: Obec Ižipovce

Adresa dodávateľa: Ižipovce 35

IČO dodávateľa: 30230390

Predmet zmluvy: Predaj pozemku

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok pri rodinom dome; List vlastníctva číslo: 185; Katastrálne územie: Ižipovce; Parcela číslo: 327/2;

Zmluvná cena: 21.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.02.2017

Datum zverejnenia: 15.02.2017

Dokumenty