Obec Ižipovce

Zmluva

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Ižipovce

Adresa objednávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO objednávateľa: 30230390

Názov dodávateľa: Ing. Mária Kasmanová

Adresa dodávateľa: Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba

IČO dodávateľa: 46 746 862

Predmet zmluvy: audit účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 540/2007 audit súladu VS zostavenej podľa zákona č. 431/2004 Z.z. o účtovníctve overenie v zmysle ust. § 16, ods. 3 zákona č. 583/20004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

Zmluvná cena: 400.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.12.2015

Datum zverejnenia: 15.06.2016

Dokumenty Pdf Scan Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Streda 15. Jún 2016 07:41 )