Obec Ižipovce

Objednávka

vytiahnutie septiku

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Ižipovce

Adresa objednávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO objednávateľa: 30230390

Názov dodávateľa: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595., 031 80 Lipt. Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet objednávky: vytiahnutie septiku

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Karol Kováč ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 02.06.2015

Datum zverejnenia: 09.11.2015

Dokumenty