Obec Ižipovce

Zmluva

Zmluva o pripojení k informačnému systému

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZLP-2018-1480

Názov objednávateľa: Obec Ižipovce

Adresa objednávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO objednávateľa: 30230390

Názov dodávateľa: DataCentrum DEUS

Adresa dodávateľa: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 45736359

Predmet zmluvy: Dátové centrum obcí a miest

Zmluvná cena: 88.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.03.2018

Datum zverejnenia: 13.04.2018

Dokumenty Pdf Scan D COM3.pdf ( veľkosť: 2,6 MB, aktualizované: Piatok 13. Apríl 2018 12:44 )