Obec Ižipovce

Zmluva

Nájomná zmluva 2/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/2017

Názov objednávateľa: Obec Ižipovce

Adresa objednávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO objednávateľa: 30230390

Názov dodávateľa: Karol Kováč - Energas

Adresa dodávateľa: Ižipovce 28

IČO dodávateľa: 34284125

Predmet zmluvy: Prenájom miestnosti

Zmluvná cena: 12.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.10.2017

Datum zverejnenia: 01.12.2017

Dokumenty Pdf Scan Nájomná zmluva Kováč.pdf ( veľkosť: 810,9 KB, aktualizované: Piatok 01. December 2017 09:04 )