Obec Ižipovce

Zmluva

Dohoda

Identifikácia

Číslo zmluvy: 86/2017/§ 54

Názov objednávateľa: Obec Ižipovce

Adresa objednávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO objednávateľa: 30230390

Názov dodávateľa: OÚPaSV

Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Praxou k zamestnaniu

Zmluvná cena: 6158.12 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.11.2017

Datum zverejnenia: 01.12.2017

Dokumenty