Obec Ižipovce

Zmluva

Opravná doložka ku kúpnej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 12017

Názov objednávateľa: Obec Ižipovce

Adresa objednávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO objednávateľa: 30230390

Názov dodávateľa: Viera Gemzická

Adresa dodávateľa: Černovská 1670/8, Žilina

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Predaj pozemku

Zmluvná cena: 21.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.08.2017

Datum zverejnenia: 30.08.2017

Dokumenty