Obec Ižipovce

Zmluva

Zmluva o nájme pozemku

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2

Názov objednávateľa: Ľubomír Daniš

Adresa objednávateľa: Bobrovec 644

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Ižipovce

Adresa dodávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO dodávateľa: 30230390

Predmet zmluvy: Nájom pozemku

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť TTP; List vlastníctva číslo: 625; Katastrálne územie: Ižipovce; Parcela číslo: 921;

Zmluvná cena: 12.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.04.2016

Datum zverejnenia: 31.05.2017

Dokumenty Pdf Scan Daniš.pdf ( veľkosť: 759,9 KB, aktualizované: Streda 31. Máj 2017 08:26 )