Obec Ižipovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby uzavretej dňa 21.9.2015

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1

Názov objednávateľa: Obec Ižipovce

Adresa objednávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO objednávateľa: 30230390

Názov dodávateľa: GEODETICCA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Floriánska 19, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36572161

Predmet zmluvy: Poskytnutie služby

Zmluvná cena: 15.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.04.2017

Datum zverejnenia: 30.05.2017

Dokumenty Pdf Dodatok_zníženie_mes.paušálu_zverejnenie.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Utorok 30. Máj 2017 11:16 )