Obec Ižipovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1

Názov objednávateľa: Obec Ižipovce

Adresa objednávateľa: Ižipovce 35

IČO objednávateľa: 30230390

Názov dodávateľa: Obec Ižipovce

Adresa dodávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO dodávateľa: 30230390

Predmet zmluvy: Kúpa pozemku pod OcÚ

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok pod obecným úradom; List vlastníctva číslo: 184; Katastrálne územie: Ižipovce; Parcela číslo: E-KN 127; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 35

Zmluvná cena: 3.5 €/m² s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.01.2017

Datum zverejnenia: 20.01.2017

Dokumenty Pdf Scen Kúpna zmluva nová.pdf ( veľkosť: 1,9 MB, aktualizované: Piatok 20. Január 2017 09:24 )