Obec Ižipovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/2016

Názov objednávateľa: Obec Ižipovce

Adresa objednávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO objednávateľa: 30230390

Názov dodávateľa: Obec Ižipovce

Adresa dodávateľa: Ižipovce 35

IČO dodávateľa: 30230390

Predmet zmluvy: Predaj časti pozemku

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť vysporiadanie pozemku; List vlastníctva číslo: 185; Katastrálne územie: Ižipovce; Parcela číslo: E-KN č. 395;

Zmluvná cena: 3.5 €/m² s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.11.2016

Datum zverejnenia: 30.11.2016

Dokumenty Pdf Scan Kúpna zmluva Gemzická.pdf ( veľkosť: 749,4 KB, aktualizované: Streda 30. November 2016 11:54 )