Obec Ižipovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Ižipovce

Adresa objednávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO objednávateľa: 30230390

Názov dodávateľa: Občania

Adresa dodávateľa: Ižipovce

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Kúpa pozemku pod budovou Obecného úradu

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok pod budovou; List vlastníctva číslo: 184; Katastrálne územie: Ižipovce; Parcela číslo: E-KN 127; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 35

Zmluvná cena: 3.5 €/m² s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.07.2016

Datum zverejnenia: 28.09.2016

Dokumenty Pdf Scan Kúpna zmluva - obec.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Piatok 22. Júl 2016 11:32 )