Obec Ižipovce

Zmluva

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Dodatok č. 1

Identifikácia

Číslo zmluvy: 32/059/10

Názov objednávateľa: Obec Ižipovce

Adresa objednávateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO objednávateľa: 30230390

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko,a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: Splácanie úveru

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.06.2014

Datum zverejnenia: 25.06.2014

Dokumenty Pdf Dodatok k úverovej zmluve.pdf ( veľkosť: 1,5 MB, aktualizované: Streda 25. Jún 2014 08:55 )