Obec Ižipovce

Faktúra

Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 Audit súladu výročnej správy s auditovanou IUZ za rok 2017

Identifikácia

Číslo faktúry: 10180028

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ižipovce

Adresa odberateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO odberateľa: 30230390

Názov dodávateľa: Ing. Mária Kasmanová

Adresa dodávateľa: Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba

IČO dodávateľa: 46746862

Predmet faktúry: Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 Audit súladu výročnej správy s auditovanou IUZ za rok 2017

Fakturovaná suma: 480.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 15.06.2018

Dátum doručenia: 14.06.2018

Datum zverejnenia: 23.07.2018

Dokumenty