Obec Ižipovce

Faktúra

Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018

Identifikácia

Číslo faktúry: OF/2018/338

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ižipovce

Adresa odberateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO odberateľa: 30230390

Názov dodávateľa: Regionálne vzdelávacie centrum Martin

Adresa dodávateľa: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin

IČO dodávateľa: 3198434

Predmet faktúry: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018

Fakturovaná suma: 26.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.03.2018

Dátum doručenia: 02.03.2018

Datum zverejnenia: 23.07.2018

Dokumenty