Obec Ižipovce

Faktúra

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA v súlade s autorským zákonom a oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Identifikácia

Číslo faktúry: 2181104975

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Ižipovce

Adresa odberateľa: Ižipovce 35, 03223 Liptovská Sielnica

IČO odberateľa: 30230390

Názov dodávateľa: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Adresa dodávateľa: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

IČO dodávateľa: 00178454

Predmet faktúry: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA v súlade s autorským zákonom a oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.

Fakturovaná suma: 20.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 22.02.2018

Dátum doručenia: 22.02.2018

Datum zverejnenia: 23.07.2018

Dokumenty